MASKINER OG UTSTYR

Gravemaskiner 0,7 - 30 tonn

Vi disponerer mer enn 10 egne gravemaskiner fra 0,7 til 30 tonn. Med våre underentreprenører vil vi kunne disponere inntil 15-20 gravere, både hjul og beltemaskiner.

 

 

Traktorer fra 10 - 300 HK

Vi disponerer om lag 10 egne traktorer med alt ifra pallegaffler og vedutstyr til brøyteutstyr og dumperhengere og maskinhengere.

 

 

Småmaskiner

Vi eier og disponerer alt ifra asfaltsager, agregater og hoppetusser til kjerneborrutstyr og såmaskiner til plen og hage.

 

Øvrige maskiner

Vals, hjullaster, dumper, borrigg, bulldozer, tippbil m/maskinhenger, veiskraper med mer.

Nyheter

- 17.03.2017

Oppdatering av firmadata og gjort små justeringer av nettside

- 25.02.2014

Nettside oppe og går..

ARTtech Entreprenør AS | Sulufjellvegen 300 | 2353 Stavsjø | post@arttech.no | 934 98 016 | 907 65 141